ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายเฟาซีย์ ชายเหร็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2565,06:42  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายเฟาซีย์ ชายเหร็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2565,06:31  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรุณา ปางวิภาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2565,12:42  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมของครู ประจำปี 2564 ระดับ ดีมาก
ชื่ออาจารย์ : นายเฟาซีย์ ชายเหร็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,14:44  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลการคัดเลือก “เทคนิค/วิธีการสอนของครู ที่ประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายเฟาซีย์ ชายเหร็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,14:42  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางศุทธิษา หมัดสุสัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,14:31  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางจีรวรรณ จันทร์จิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,11:43  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางสุดรัก พัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,11:43  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางกมลวรรณ เกษสุริยงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,11:40  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..