อิสลามแบบเข้ม

นางสาวปิยนุช มิหีม
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าอิสลามแบบเข้ม

ว่าที่ ร.ต.อาลี ยีหวังเจริญ
ครูอัตราจ้าง

นางยามีล๊ะ ชายเหร็น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุสดา ยูโซะ
ครูอัตราจ้าง

นายอนนต์ ตุหาย
ครูอัตราจ้าง