อิสลามแบบเข้ม

นางสาวกริยาณี ชำนาญเรือ

หัวหน้าอิสลามแบบเข้ม

นางสุวิบา เหยะหมัน

นางสาวซันม่า เจ๊ะอาหลี

ว่าที่ ร.ต.อาลี ยีหวังเจริญ

นางสาวปิยนุช มิหีม