อิสลามแบบเข้ม

นางสาวกริยาณี ชำนาญเรือ

หัวหน้าอิสลามแบบเข้ม

นางสุวิบา เหยะหมัน

นางสาวซันม่า เจ๊ะอาหลี

รต. อาลี ยีอาแซ

นางสาวปิยนุช มิหีม