กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูปราณี ชุมมณี
ครู คศ.2 (ว)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์