คณะผู้บริหาร

นายสุภาพ ณ เทพา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอาสีซ๊ะ มาลินี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา