คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ ชาติวัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอาสีซ๊ะ มาลินี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา