ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 4072) 01 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพาเปิดภาคเรียนที่2/2563 วันจันทร์ที่30พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 1) 29 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 31) 20 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 36) 18 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 37) 12 พ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 (อ่าน 51) 05 พ.ย. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1322) 02 พ.ย. 63
แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อครูในมิติต่างๆ (อ่าน 64) 22 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (อ่าน 263) 14 ก.ย. 63
การสมัครเข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (อ่าน 265) 10 ก.ย. 63
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 3756) 10 ก.ค. 63
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP (อ่าน 4884) 26 มิ.ย. 63
การแต่งกายนักเรียน (อ่าน 2134) 17 มิ.ย. 63
การลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3860) 15 มิ.ย. 63
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 699) 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5763) 10 มิ.ย. 63
การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4956) 27 พ.ค. 63
แบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล (อ่าน 5797) 10 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ (วันที่ 15 พ.ค. 63) (อ่าน 3312) 03 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1357) 28 เม.ย. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1006) 15 ก.ย. 62
การพิมพ์เกียรติบัตร กิจกรรมบูรณาการวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 776) 20 ส.ค. 62
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมบูรณาการ @Thepha School ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1007) 19 ส.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 777) 22 ก.ค. 62
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนเทพา (อ่าน 698) 23 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี (อ่าน 682) 04 เม.ย. 62
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 661) 25 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเทพา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน (อ่าน 1217) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1607) 16 ก.ย. 61
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมบูรณาการ @Thepha School ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1222) 15 ส.ค. 61
ชวนร่วมโหวตคลิป #หนูน้อยจ้าวเวหา (อ่าน 56) 19 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1859) 05 เม.ย. 61
ตารางสอบ ข้อสอบกลาง วันที่ 22-23 กพ.61 โดยใช้เป็นคะแนนปลายภาค 100% (อ่าน 1587) 13 ก.พ. 61