ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 81) 08 มี.ค. 66
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 143) 26 ธ.ค. 65
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 296) 14 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 304) 10 ต.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 336) 05 ต.ค. 65
ตารางสอบปลายภาค (อ่าน 333) 12 ก.ย. 65
คู่มือแนวทางการดำเนินโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ (อ่าน 71) 01 ก.ย. 65
ส่งผลงานเข้าแข่งขัน หัวข้อ (อ่าน 1619) 05 ส.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 612) 18 ก.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 794) 11 พ.ค. 65
การลงทะเบียนเรียน วิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 946) 09 พ.ค. 65
ประกาศ รับสมัครครูดนตรีสากล (อ่าน 1318) 26 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1794) 07 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ม.4 (อ่าน 1083) 31 มี.ค. 65
ตรวจสอบรายชื่อสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 4726) 09 มี.ค. 65
ขั้นตอนการสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5102) 09 มี.ค. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4177) 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูผู้สอน (วิทยากรอิสลาม) (อ่าน 4098) 26 ม.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากรอิสลาม) (อ่าน 4030) 24 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครครู (อ่าน 4457) 18 ม.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนเทพาเปิดเรียนOnsite ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 (อ่าน 3788) 13 ม.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3768) 04 ม.ค. 65
เลื่อนการเปิดภาคเรียนแบบ ON-SITE (อ่าน 3708) 03 ม.ค. 65
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ (Online) (อ่าน 3875) 30 ต.ค. 64
การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 8732) 28 ต.ค. 64
การเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 9366) 23 ต.ค. 64
แจ้งรายระเอียดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 (อ่าน 3923) 12 ต.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3838) 01 ต.ค. 64
รายละเอียดขั้นตอนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 7136) 14 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐาน (อ่าน 4261) 31 ส.ค. 64
จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18-21 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3875) 17 ส.ค. 64
การเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 11965) 24 มิ.ย. 64
กำหนดการลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครอง - ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1,ม.4 (อ่าน 12637) 28 พ.ค. 64
รายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 8502) 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 6408) 29 เม.ย. 64
ตรวจสอบรายชื่อสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 10072) 24 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6530) 23 เม.ย. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5688) 28 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทพา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท (อ่าน 3356) 07 มี.ค. 64
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 11143) 04 ธ.ค. 63
การเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 11406) 01 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพาเปิดภาคเรียนที่2/2563 วันจันทร์ที่30พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 6310) 29 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 6963) 20 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 6925) 18 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 6929) 12 พ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 (อ่าน 6935) 05 พ.ย. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8474) 02 พ.ย. 63
แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อครูในมิติต่างๆ (อ่าน 6906) 22 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (อ่าน 7129) 14 ก.ย. 63
การสมัครเข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (อ่าน 7025) 10 ก.ย. 63