ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
โรงเรียนเทพา 
ประกาศ ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
******************************************

โรงเรียนจะมีการสอบวัดผลกลาง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ระหว่างวันที่ 4- 6 มกราคม 256ุ6
 
รายละเอียด
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,13:21   อ่าน 261 ครั้ง