ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งผลงานเข้าแข่งขัน หัวข้อ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

***********************************
 
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเทพาร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขัน

หัวข้อ  "...บอกรักแม่... ด้วยภาษาอาเซียน"

กิจกรรมแข่งขัน

 

  • การ์ดวันแม่                 (ออกแบบการ์ดด้วยโปรแกรม หรือ Application)
  • วาดภาพ                    (วาดภาพระบายสี ประเภทสีไม้ / สีน้ำ / สีโปสเตอร์)
  • เรียงความ                  (เขียนเรียงความในกระดาษขนาด A4)
  • รูปถ่ายกับผู้มีพระคุณ      (ถ่ายรูปกับผู้มีพระคุณ และเขียนบรรยายความรู้สึกใต้ภาพ)

 

ข้อกำหนดของชิ้นงาน

·       ทุกกิจกรรมของชิ้นงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมีภาษาอาเซียนที่สื่อถึงความรักที่มีต่อแม่ อาจจะมีภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือหลายภาษาก็ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน ภาษาเกาหลี  หรือภาษาอื่น ๆ

วันเวลาสำหรับการส่งผลงาน

·       สามารถส่งผลงานในระหว่าง วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2565


ช่องทางการส่งผลงาน

 

  • การ์ดวันแม่                 ส่งชิ้นงานผ่านระบบออนไลน์          กดส่งที่นี่
  • วาดภาพ                    ส่งชิ้นงานจริงที่ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
  • เรียงความ                  ส่งชิ้นงานจริงที่ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
  • รูปถ่ายกับผู้มีพระคุณ      ส่งชิ้นงานผ่านระบบออนไลน์        กดส่งที่นี่ 

 

 

กิจกรรมทั้งหมดมีเกียรติบัตร และของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม

 

“จะบอกรักแม่ ไม่ต้องรอเวลา”
 
 

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,16:11   อ่าน 1619 ครั้ง