ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

**************************

คำชี้แจง

ให้นักเรียนกดเลือกชื่อชุมนุมที่ต้องการ

แต่ละชุมนุมรับนักเรียนได้ 20 คน นักเรียนเลือกได้คนละ 1 ชุมนุมเท่านั้น

เมื่อครบจำนวน 20 คนแล้ว จะไม่สามารถเลือกชุมนุมนั้นได้อีก

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง

(หากมีการเลือกมากกว่า 1 ชุมนุม จะให้สังกัดชุมนุมที่เลือกเป็นลำดับแรก)

 

Link สำหรับเลือกกิจกรรมชุมนุม กดที่นี่

 


โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563,12:00   อ่าน 6804 ครั้ง