ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอความร่วมมือลูกนักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทพา

ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

***********

กลุ่มเป้าหมายที่ทำแบบสอบถาม

กลุ่มที่ 1 นักเรียน

กลุ่มที่ 4 ผู้ปกครอง ชุมชน

 

ขั้นตอนการทำแบบประเมิน

1. กดเข้าไปที่ลิ้งค์ https://feedback.obecdata.com/

2. เลือกลุ่มเป้าหมายของตนเอง

3. กรอกข้อมูลในแบบประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอน คือ

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามที่ระบบให้กรอก หัวข้อ โรงเรียนท่านติดต่อหรือให้การสนับสนุน ให้พิมพ์คำว่า “เทพา”  แล้วระบบจะแสดงชื่อโรงเรียนที่ต้องการ คือ เทพา|136/1 ถนนประธานสุขา หมู่ที่ 1 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา  หลังจากนั้นให้กดเลือก

2) ระดับความพึงพอใจ สามารถเลือกความพึงพอใจที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน

3) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ (สามารถพิพม์เป็นข้อความ)  เมื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ ครบแล้ว สามารถกดที่ “บันทึกข้อมูล”  ได้เลย

โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา สพม.16 ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,10:49   อ่าน 478 ครั้ง