ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทพา 

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 

******************************************

โรงเรียนจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายน 2562
ตามรายละเอียดที่แนบต่อไปนี้
 

ชั้น ม.1

ชั้น ม.2

ชั้น ม.3

ชั้น ม.4

ชั้น ม.5

ชั้น ม.6

ห้องสอบ

 ขอให้นักเรียนแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

และปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบ

 

*********** งานวัดผลการศึกษา  กลุ่มบริหารงานวิชาการ ***********
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,17:44   อ่าน 858 ครั้ง