ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมบูรณาการ @Thepha School ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการแข่งขัน
กิจกรรมบูรณาการ @ Thepha School
โรงเรียนเทพา  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา
 
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
รายการ กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2
1 เรียงร้อยถ้อยกวี      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง -
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ โรงเรียนเทพา โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพา โรงเรียนเทพา โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
2 คัดลายมือ      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ โรงเรียนเทพา โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพา โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ โรงเรียนเทพา
3 ปริศนาศร้างสรรค์วรรณคดีไทย      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี - -
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพา ทีม 3/5 โรงเรียนเทพา ทีม 3/2 โรงเรียนเทพา ทีม 3/1
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพา ทีม 4/1 โรงเรียนเทพา ทีม 4/4 โรงเรียนเทพา ทีม 6/1
4 ท่องบทอาขยาน      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเทพา โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพา ทีม 3/5 โรงเรียนเทพา ทีม 2/1 โรงเรียนเทพา ทีม 2/5
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพา ทีม 5/2 โรงเรียนเทพา ทีม 4/4 โรงเรียนเทพา ทีม 5/4
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
รายการ กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2
1 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสวรรค์ 1 โรงเรียนบ้านเทพา 1 โรงเรียนบ้านเทพา 2
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ โรงเรียนเทพา ทีม 3/2 โรงเรียนเทพา ทีม 2/4
 
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายการ กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2
1 แข่งขันขูดมะพร้าว      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
2 แข่งขันทำต้มสามเหลี่ยม      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี - -
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพา ทีม 1 - -
3 ถาม - ตอบปัญหาสังคมศึกษา      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพา ทีม 4 โรงเรียนเทพา ทีม 2 โรงเรียนเทพา ทีม 1
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพา ทีม 1 โรงเรียนเทพา ทีม 2 โรงเรียนเทพา ทีม 7
4 แกะสลักเทียนพรรษา      
  ทีมเล็ก โรงเรียนเทพา ทีม 1 โรงเรียนเทพา ทีม 2 โรงเรียนเทพา ทีม 3
  ทีมใหญ่ โรงเรียนเทพา ทีม 1 โรงเรียนเทพา ทีม 2 โรงเรียนเทพา ทีม 3
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
รายการ กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2
1 แข่งขัน ซูดูกุ      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตาแปด ,
โรงเรียนบ้านเทพา
โรงเรียนบ้านตาแปด โรงเรียนบ้านตาแปด
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ - -
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพา โรงเรียนเทพา -
 
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
 
รายการ กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2
1 แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง    
  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพา    
2 แข่งขันร้องเพลงไทยสากล      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเทพา โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง -
  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพา    
3 แข่งขันเต้นประกอบเพลง      
  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี โรงเรียนบ้านคลองขุด -


คุณครูสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่ครับ 
 
สำหรับรายการที่เหลือกำลังทยอยเพิ่มให้..ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 912 ครั้ง