ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 458) 05 เม.ย. 61
ตารางสอบ ข้อสอบกลาง วันที่ 22-23 กพ.61 โดยใช้เป็นคะแนนปลายภาค 100% (อ่าน 234) 13 ก.พ. 61
การสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 145) 02 ต.ค. 60
แผนผังประชาสัมพันธ์การขอเอกการหลักฐาน :กลุ่มงานวิชาการ (อ่าน 137) 26 ก.ย. 60
แผนผังประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนเทพา (อ่าน 122) 26 ก.ย. 60
ประกาศโรงเรียนเทพา เรื่อง ผลการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ๒๑๑ ล./๕๗-ข (อ่าน 225) 08 ธ.ค. 59
โรงเรียนเทพา มีความประสงค์สร้างอาคารเรียน แบบ๒๑๑ ล./๕๗-ข (อ่าน 234) 21 พ.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหุสนา นิสัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต มอ. (อ่าน 441) 18 มี.ค. 59
สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559ได้แล้วในดาวน์โหลดเอกสาร (อ่าน 364) 03 มี.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน คณิตศาสตร์ (อ่าน 540) 19 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 492) 15 ม.ค. 59
รายงานการรับสมัครพนักงานราชการโรงเรียนเทพา ตำแหน่งคณิตศาสตร์ (อ่าน 459) 14 ม.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 465) 07 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูสอนอิสลาม ตำแหน่งอิสลามแบบเข้ม (อ่าน 441) 06 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนอิสลาม ตำแหน่งอิสลามแบบเข้ม (อ่าน 406) 05 พ.ย. 58
โรงเรียนเทพารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นวิทยากรอิสลามแบบเข้ม (อ่าน 408) 31 ต.ค. 58
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาระดับภาคใต้ (อ่าน 418) 21 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปิยะดา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประกวดเรียงความเรื่องอาหารของคุณแม่ (อ่าน 416) 03 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์กรกฎาคม สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 385) 30 มิ.ย. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 507) 20 มี.ค. 58
มหกรรมวิชาการ เดินหน้าเทพาสู่อนาคต Thepha Festival to the future (อ่าน 461) 09 ก.พ. 58
ค่านิยม 12 ประการ (อ่าน 4512) 13 ม.ค. 58