สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราโรงเรียน คือ เทพพนม