ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 804.83 KB
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง หนังสือเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีคัดเลือก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.63 KB
จัดซื้อวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.4 MB
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ25ุ62
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 455.38 KB
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 600.46 KB