ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 804.83 KB
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง หนังสือเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีคัดเลือก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.63 KB
จัดซื้อวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.4 MB