ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
- แบบ ปปช.07
- รายละเอียดรายการวัสดุ


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.6 KB
จัดซื้อวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.4 MB
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง หนังสือเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีคัดเลือก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.63 KB