ติดต่อเรา
โรงเรียนเทพา
หมู่ 1 ถนนเทพา-ปากน้ำ   ตำบลเทพา  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
เบอร์โทรศัพท์ (074) 376302 , 376482


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :