รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเทพา
136/1 หมู่ 1 ถนนเทพา-ปากน้ำ   ตำบลเทพา  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
เบอร์โทรศัพท์ (074) 376302 , 376482 เบอร์แฟกส์ (074) 376010


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :