ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 มิ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียน ม.3 และ ม.6

ลงทะเบียน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1) รับสลิปแบบตรวจสอบการลงทะเบียน

2) ลงชื่อ รับเงิน  ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

3) จ่ายเงินค่าประกันชีวิตจากนักเรียน คนละ 150 บ.

4) รับหนังสือเรียน ที่อาคารคหกรรม (เก่า)

ในวันที่ 18 มิถุนายน  2563    เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

ม.3 = ใต้อาคารเรียน 3 หอประชุม 1 และลานแปดเหลี่ยม ม.6 = อาคาร 5 กลุ่มบริหารวิชาการ+กลุ่มบริหารงบประมาณ
17 มิ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียน ม.2 และ ม.5

ลงทะเบียน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1) รับสลิปแบบตรวจสอบการลงทะเบียน

2) ลงชื่อ รับเงิน  ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

3) จ่ายเงินค่าประกันชีวิตจากนักเรียน คนละ 150 บ.

4) รับหนังสือเรียน ที่อาคารคหกรรม (เก่า)

ในวันที่ 17 มิถุนายน  2563    เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

ม.2 = ใต้อาคารเรียน 3 หอประชุม 1 และลานแปดเหลี่ยม ม.5 = อาคาร 5 กลุ่มบริหารวิชาการ+กลุ่มบริหารงบประมาณ
16 มิ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียน ม.1 และ ม.4

รายงานตัว มอบตัว และ ลงทะเบียน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1) รับสลิปแบบตรวจสอบการลงทะเบียน

2) ลงชื่อ รับเงิน  ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

3) จ่ายเงินค่าประกันชีวิตจากนักเรียน คนละ 150 บ.

4) รับหนังสือเรียน ที่อาคารคหกรรม (เก่า)

ในวันที่ 16 มิถุนายน  2563    เวลา 08.30 - 12.00 น.


ม.1 = ใต้อาคารเรียน 3 หอประชุม 1 และลานแปดเหลี่ยม ม.4 = อาคาร 5 กลุ่มบริหารวิชาการ+กลุ่มบริหารงบประมาณ
05 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา (นักเรียน)
กิจกรรมทัศนศึกษา (นักเรียน)
ชุดพละ กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ย. 61 สอบธรรมสนามหลวง
สอบธรรมสนามหลวง
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
21 พ.ย. 61 พิธีราชสดุดี / เข้าประจำกองลูกเสือ
กิจกรรม พิธีราชสดุดี / เข้าประจำกองลูกเสือ 
นักเรียนชั้น ม.1 - 3 
เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 ส.ค. 61 ถึง 10 ส.ค. 61 บูรณาการ/แข่งทักษะ
โรงเรียนเทพา
30 ก.ค. 61
หยุดชดเฉยวันเฉลิมฯ ร.10, วันเข้าพรรษา
โรงเรียนเทพา
26 ก.ค. 61
ช่วงเช้า : รัฐพิธีวันเฉลิม
ช่วงบ่าย : เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนเทพา
25 ก.ค. 61 กิจกรรมหล่อเทียนวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนเทพา
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียน
โรงเรียนเทพา
02 ก.ค. 61 ถึง 06 ก.ค. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
(ชื่อนักเรียน+คะแนนหน่วย)
ห้องวิชาการ โรงเรียนเทพา
29 มิ.ย. 61 กิจกรรมสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนเทพา
21 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู
โรงเรียนเทพา