รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิราภา ลิ่มสุวรรณ (ตุ๊ก)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : 25
อีเมล์ : ann-da@windowslive.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บจก.ปิติซีฟูดส์
ตำแหน่ง : บัญชี stock
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 125/1 ม.5ถ.สงขลา-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะจ.สงขลา

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มี.ค. 2560,14:56 น.   หมายเลขไอพี : 1.179.190.253


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล