รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นที เฒ่าต้นเดิม (นะ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
อีเมล์ : nathee224@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลเทพา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงพยาบาลเทพา. ที่อยู่: 207 หมู่ 5 ถนนลำไพล-เทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ม.ค. 2560,15:23 น.   หมายเลขไอพี : 183.89.200.227


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล