รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ทองน้อย (นัส)
ปีที่จบ : 2519   รุ่น : 10
อีเมล์ : isuzu9943@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : พนักงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 70,73 หมู่ที่ 8 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.พ. 2556,16:59 น.   หมายเลขไอพี : 110.49.251.81


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล