รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วริศรา หัดเหม (เย๊าะ)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 39
อีเมล์ : risa_oranguis@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลเทพา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงพยาบาลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ม.ค. 2556,08:05 น.   หมายเลขไอพี : 113.53.252.178


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล